Veřejná sbírka na podporu Verunky a Adámka Karešových

www.karesovi.cz

Prosíme o vyplnění všech údajů, abychom Vám mohli zaslat potvrzení o přijetí daru, který si budete moci uplatnit
v daňovém přiznání.

Formulář pro dárce

Jméno:                               Příjmení:   
Bydliště :
Ulice:          číslo       město        PSČ
Telefon:                     e-mail e-mail musí existovat, na něj Vám přijde potvrzení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA:                            IČO   
Sídlo firmy :
Ulice           číslo       město        PSČ
Telefon                      e-mail e-mail musí existovat, na něj Vám přijde potvrzení

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o poskytnutém daru

Podle toho, můžeme ověřit poskytnutí daru.
Číslo Vašeho účtu:         
Výše daru:                     
Variabilní symbol:          
Datum poskytnutí daru:  

Vzkaz pro nás:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady zpracování osobních údajů: GDPR

Seznámil jsem se zásadami zpracování osobních údajů. Poskytnuté informace slouží pouze k odeslání Potvrzení o poskytnutém daru na Veřejnou sbírku Karešovi.cz 

 


Jak nejlépe využít potvrzení o daru:

1) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

2) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.
Sdružení řidičů CZ, z.s. je osvobozeno od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši na pokrytí účelu Veřejné sbírky Karešovi.cz.