Registrace - přihláška za člena Sdružení řidičů CZ, z.s.
Se sídlem Praha 5, Běhounkova 2302/1, 158 00

IČO - 22834010

Jméno                                          Příjmení   

Datum narození   dd.mm.rrrr  nepovinné       Číslo OP    nepovinné

Bydliště :

Ulice           číslo       město        PSČ bez mezery

Přechodné bydliště - Pokud máte

Ulice           číslo       město        PSČ bez mezery

Telefon      ve formátu  420xxxxxxxxx  bez + nebo 00

e-mail e-mail musí existovat, na něj Vám přijdou informace

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jsem     

Členský příspěvek se pro rok 2016 nevybírá   pod variabilním symbolem

 (Máme transparentní účet sdružení - nepište VS  rodné číslo, aby šlo platbu identifikovat můžete napsat Vaše jméno do položky Příjemce)

Přijetí za člena Sdružení řidičů CZ, z.s. bude dnem odesláním a doručením přihlášky do sdružení tímto formulářem.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Můj NICK na fóru sdružení :   pro nastavení přístupových práv k fóru

Pokud nejste již registrován na foru, proveďte tuto registraci následně.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzkaz pro sdružení

Seznámil jsem se s podmínkami pro registraci do Sdružení řidičů CZ, z.s.

Seznámil jsem se zásadami zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů: GDPR

Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle Nařízení EU. Beru na vědomí, že moje osobní data budou poskytnuta pojišťovně AXA ASSISTANCE v rámci sjednání pojištění. 

Po odeslání formuláře bude tento zpracován. Žádné další potvrzení nebude odesíláno.